Wie

12 Juni 2017: gecertificeerd als basiskok.

2015: Kok in kasteel Grimonde, België. Een week ontbijt, lunch en diner bereid voor een groep cursisten kunstschilderen.

Als freelance communicatieadviseur werkzaamheden op verschillende gebieden en steun aan projecten die bijdragen aan een betere wereld. Voorbeelden:

2013 – 2014: Organisatie Fairtrade Hoorn lezingencyclus, tevens een van de sprekers op 15januari,http://fairtrade-hoorn.nl/wp/event/regionale-duurzame-initiatieven-voor-het-voetlicht-in-creatieve-broedplaats/

2013: bestuurslid CSR Chicks, een landelijk netwerk van duurzame vrouwen www.csrchicks.nl

2013 – heden: voorleescoördinator VoorleesExpress, een landelijk project dat in meerdere steden wordt uitgevoerd, http://voorleesexpress.nl/

2009 – 2013: Zonnelicht Kinderopvang teksten voor persberichten, beleidsnota en ouderbrieven (http://www.zonnelichtkinderopvang.nl/).

2012-12-12: spreker op debat feiten over voedsel, debat- en cultuurcentrum De Pletterij, Haarlem (http://pletterij.nl/index.php?filter=debat&page=18).

Vanaf juni 2012 tot september 2014: bestuurslid Vrouwenkoor Balance, Hoorn www.vrouwenkoorbalance.nl. Coördinatie van de communicatie, schrijven van persberichten/aankondigingen.

2012 Vrijwilliger communicatie, fondsenwerven en promotie Mak Blokweer, een natuur- en milieueducatiecentrum in Hoorn: – algehele steun als lid van promotieteam; – manager geassisteerd; – onderzoek gedaan naar subsidie-, financierings- en sponsormogelijkheden; – projectvoorstellen en sponsorbrieven geschreven, onderzoek mediagebruik. Resultaten: ANBI status toekenning; Rabobank sponsoring hooischuur; relatieverbetering met financiers waaruit financiering voortkwam (www.mak-blokweer.nl).

2005 tot 2007 voor het quintet Nansika (jazz, Sean Bergin) de flyer ontworpen, concertpodia gezocht, gage onderhandelingen gevoerd en met promotie geholpen.

In 2004 bij het Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij vrijwilligster communicatie rondom de opening: communicatieplan geschreven, aankondigingsposter ontworpen, activiteiten bedacht, teksten geschreven, uitnodigingen verzorgd (www.mak-blokweer.nl).

In 2003 voor het zangtrio As One flyers ontworpen, de promotiemailing verzorgd en concerten georganiseerd en impresariaat gevoerd.

In 2003 in het kader van mijn stage communicatie bij HealthNet International Amsterdam een debat in de Amstelkerk te Amsterdam en de bijbehorende pr georganiseerd, inclusief organiseren van panelleden en avondvoorzitter Harmke Pijpers, ontwerpen wervingsposter en bijdragen aan vormgeving en inhoud website (http://www.healthnettpo.org/nl/).

2000 – 2003 vrijwilligster bij Platform Duurzaam Hoorn, een maatschappelijke organisatie die uitgaat van de Lokale Agenda 21e Eeuw, opgericht door de gemeente Hoorn. Takenpakket: organiseren van een debat en voorlichtingsbijeenkomst, onderhouden van contacten met de pers, schrijven van persberichten, verslagen en wervingsteksten, aansturen van de opzet van de website en het stroomlijnen van de doelstelling, voortgang en het werkplan. Organiseren van duurzaamheidsspiegel afname bij de gemeente Hoorn gedurende twee jaar, verslaglegging, verspreiding, contact met NCDO, COS.

In 1994 een eigenarenvereniging opgericht voor bewoners van de nieuwbouwwijk: nog voor de oplevering van de huizen kende iedereen elkaar, voorzitterschap. Taken: leden werven, bestuursleden zoeken, bijeenkomsten organiseren, doelstellingen formuleren, contacten leggen met betrokken instanties en bedrijven vanwege gezamenlijke inkoopmogelijkheden en het informeren van de bewoners.