Voedselverspillen

Zo’n 5 tot 10% van alle voedsel in Nederland wordt verspild vanwege hun uiterlijk. Dat is toch zonde?
Ook overproductie binnen de voedsel industrie zorgt voor voedselverspilling. 

MealToday zet zich in voor minder verspilling met projecten door de hele voedselketen.

Voedselverspilling; feiten & tips

Volgens allerlei onderzoeken wordt wereldwijd tussen de 30 en 50% van het voedsel verspild. Ongelooflijk, maar ook moeilijk te bevatten, want wat houdt dat nou precies in? Een korte rondleiding door voedselverspillingswereld:

  • Wereldwijd verspillen we 1,3 miljard ton voedsel; een derde van de gehele productie (Wereldvoedselorganisatie FAO)
  • Ondertussen heeft bijna 1 miljard mensen honger en groeit de wereldbevolking voor 2050 van zeven naar negen miljard (Universiteit Wageningen)
  • Het eten wat in de VS verspild wordt is genoeg om al deze mensen met honger te voeden (Tristram Stuart)
  • Als op het land dat nu gebruikt wordt om voedsel te verbouwen dat uiteindelijk verspild wordt bomen zouden worden geplant, zou dat alle co2-uitstoot door fossiele brandstoffen compenseren (Tristram Stuart)
  • In totaal gooit de Nederlandse consument nu jaarlijks voor 2 tot 2,4 miljard euro aan eten weg. In de keten van oogst tot supermarkt wordt nog eens ca. 2 miljard euro aan voedsel verspild (Universiteit Wageningen)
  • Naar schatting 5% tot 10% van het voedsel wordt verspild door strenge eisen aan het uiterlijk van het product. Destijds kon dit deels verklaard worden door EU-regels, maar die wetgeving is in 2009 minder streng geworden. Toch bereiken afwijkende groente en fruit de supermarkten niet (Universiteit Wageningen)

De Nederlandse overheid wil dat consumenten en bedrijven in 2015 de verspilling met 20% hebben verminderd ten opzichte van 2009. Dit doel is niet gehaald zoals in de media in augustus 2016 ook gemeld werd.
Het Europees Parlement wil voedselverspilling met de helft terugdringen. 2014 is het Europese jaar tegen voedselverspilling.