Missie & Visie

Waarom
Nog steeds, ook in 2016, gooien we 50 kg voedsel per jaar per persoon weg. Zo kookt MealToday heerlijke maaltijden van producten die daardoor niet weggegooid hoeven te worden.

Bijdragen aan een betere wereld is mijn doel.

Concreet:
Door projecten op te zetten en uit te voeren met duurzame doelen en doelstellingen wil ik met mijn bescheiden bijdrage een betere wereld bereiken. Met mijn rol wil ik graag bijdragen in een concreet project waarin idealisten en doeners, wetenschappers en creatieve mensen  samenwerken.
In mijn visie kunnen duurzame doelen zo eerder bereikt worden en op grotere schaal dan wanneer disciplines los van elkaar werken. Idealisme en communicatiebeleid samen met maatschappelijk verantwoord ondernemen vormgeven en uitvoeren samen met anderen vind ik leuk.
Doel is duurzaam beleid, concrete acties, producten en resultaten.